• Mortavika-Arsvågen er det største ferjesambandet i Noreg målt etter passasjertal i snitt per døgn i 2010 med sine 4170. Pål Christensen

Knallhard kamp om ferjene

Berre fire store selskap er att til å kunne driva ferjer og snøggbåtar langs kysten. Ordninga med anbodskonkurranse har rasert floraen av reiarlag.