Epost sentral i Røkke-saken

Sylvia Brustad sier hun fikk overfladisk informasjon. Det fikk ikke Berit Kjøll.