Oljeras ga kraftig børsfall

Investorene på Oslo Børs fikk seg en skikkelig kalddusj da oljeprisen mistet fotfeste.