Færre har problemer med å gjøre opp for seg

Færre enn i fjor sliter med å betale regningene sine, og veksten i antall inkassosaker er ikke like sterk som tidligere i år.