Færre unge i arbeid

Det har blitt færre unge yrkesaktive det siste året, viser tall fra SSB. Samtidig er det flere som tar utdanning.