• På Konkurransetilsynets nettsider kan alle se hvor mye strømmen koster hos de enkelte kraftselskapene. Kundene kan fort spare penger dersom de har et bevisst forhold til pris og leverandør.

Tjener på slappe kunder

Lyse håver inn store beløp hvert eneste år på at de informerer kundene for dårlig, samtidig som kundene er for lojale. Det mener Gisle Høyland i Norsk Familieøkonomi. Han oppfordrer folk til å skifte strømavtale.