• Scanpix

«Tredagers» er en myte

Arbeidstagerne misbruker ikke retten til å skrive egenmeldinger ved sykdom, viser fersk studie fra Frisch-senteret.