- Mistenkt for bedrageri

De tre stortingspensjonistene Anders Tallerås, Magnus Stangeland og Thor-Eirik Gulbrandsen er under etterforskning av Økokrim mistenkt for bedrageri.