Utenlandsstudenter er økonomisk avhengige av foreldrene

Finanskrisen og en svak norsk krone rammer mange utenlandsstudenter hardt. Synnøve Holgersen i København kjenner ingen norske studenter som klarer seg uten hjelp fra foreldrene.