• Brønnene på Grosbeak ble boret av boreinnretningen «Songa Delta»,

Positiv boring for Wintershall

Wintershall har gjort en vellykket avgresning på Grosbeak-funnet i Nordsjøen.