• Halden er det ingen tvil om hva som selger best, nemlig fisk i fiskedisken. For å overleve i konkurransen mot Sverige, har butikken satset på varer som ikke er lette å få tak i i Sverige, og ekstra service. Ferskvaresjef Roar Helgesen, sommerhjelp Sarah Nilsen (midten) og kasseleder Helene Svanøe ekspederer. Hauge Jon

Fylket som kundene rømte fra

Ingen fylker har lavere butikkomsetning per innbygger enn Østfold.