LO-forbund varsler økte lønnskrav til våren

Leder Hans O. Felix i LO-forbundet EL & IT mener at oppgangen i strøm— og matvareprisene må få konsekvenser for neste års lønnsforhandlinger.