• Thomas Førde

Mer penger til Sjøfartsdirektoratet