• Anders Minge

Sterk kampanje for å sikre Statoil for Stavanger

Kamp for den europeiske oljehovedstaden og norsk maktspredning er tyngste argumenter i kampanjen som nå føres for å sikre Stavangers plass i det nye Statoil.