Fortsatt kamp om geografi

Nå pågår fordelingen av alle de viktige konsernfunksjonene i StatoilHydro. Vinner Oslo eller Stavanger?