Skal undersøke om SAS-kanselleringer er brudd på markedsføringsloven

Forbrukertilsynet skal undersøke om SAS har bedrevet villedende markedsføring.

Publisert: Publisert:

Årsaken er alle kanselleringene til SAS den siste tiden.

NRK omtalte saken først.

Flyselskapet har tidligere varslet at de vil kansellere 4.000 flygninger i sommer. Samtidig kanselleres det flyvninger daglig og kunder flyttes rundt.

Dette skaper store usikkerheter for folk som skal ut å fly den kommende tiden.

Skal vurdere mulige lovbrudd

Tonje Drevland, seksjonssjef i Forbrukertilsynet, sier til E24 at de kontaktet flyselskapet i morges om et felles møte.

– Vi skal møte SAS for å få kartlagt de faktiske forholdene, for deretter å vurdere om det er begått lovbrudd, sier hun.

Bakgrunnen er informasjon om kanselleringer som tidligere har kommet frem i media, og klager som Forbrukertilsynet har mottatt.

– Vi har tatt utgangspunkt i at vi ønsker redegjørelser for konkrete flyvninger som har blitt kansellerte, men som har vist seg å likevel bli flydd.

Seksjonssjef Tone Drevland i Forbrukertilsynet

Drevland sier videre at dersom det viser seg at SAS har brutt loven, kan Forbrukertilsynet kreve at selskapet endrer praksis fremover i tid.

– Ved behov kan vi også fatte vedtak som forbyr lignende lovbrudd i fremtiden, med økonomiske sanksjoner dersom forbudet brytes. Dersom det er begått alvorlige lovbrudd, har vi også mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr for lovbrudd som allerede har skjedd, sier hun.

SAS: Ser frem til å møte Forbrukertilsynet

Tonje Sund, pressesjef i SAS, skriver i en e-post til E24 at de ønsker en dialog med Forbrukertilsynet velkommen, for å trygge alle parter på at alle kundehensyn blir ivaretatt.

– SAS følger gjeldende regler og retningslinjer for markedsføring, og vi ser frem til å møte Forbrukertilsynet for å belyse alle forhold rundt de sakene som de løfter frem, skriver hun.

Sund nevner at kanselleringer som kommer tett på avganger kan skyldes ulike forhold.

– Værforhold, tekniske hendelser eller personale som går ut på tjenestetid på grunn av forsinkelser et annet sted i systemet, kan være årsaker. Sikkerheten vil alltid være førsteprioritet for oss, og derfor vil vi tidvis være nødt til å innstille flygninger.

– Vi jobber hver dag for å sikre at passasjerene kommer seg av gårde som planlagt. Forsinkelser og kanselleringer er dyrt for oss, og veldig kjedelig for kunden, så det er absolutt noe vi jobber intensivt for å unngå, skriver pressesjefen.

Sund hevder at risikoen for å få flyet sitt kansellert ikke er veldig stor.

– Det kan likevel skje enkelt-kanselleringer på grunn av værforhold, teknisk eller annet – som er en normal del av en operativ flyhverdag – og da gjør vi alt som står i vår makt for å hjelpe de som blir berørt.

Pressesjefen skriver videre at SAS vil beklage på det sterkeste de ulempene det måtte medføre for den som rammes av en eventuell kansellering.

Publisert: