Frp og Rødt alene om elektrifiserings-stopp, men vinden snur: - En politisk endring

På tross av at Frp og Rødt sto alene om å stoppe elektrifiseringen av sokkelen melder flere seg skeptisk til politikken: - Kommer en justering.

Troll A-feltet har vært elektrifisert siden 1996.
Publisert: Publisert:

I desember la Fremskrittspartiet ned et forslag om å stoppe den videre elektrifiseringen av norsk sokkel.

Frykt for stadig høyere strømpriser og manglende krafttilgang for fastlandsindustri var blant argumentene den gang.

– Det er en trist dag, fastslår Terje Halleland (Frp)

Han sitter i Stortingets energi- og miljøkomité som torsdag behandlet forslaget fra partiet hans.

Finner sammen med Rødt

Det var ikke knyttet stor spenning til hvor komiteen landet. På tross av at både Høyre, Senterpartiet og MDG også har blitt mer skeptiske, stemte de mot Frp’s forslag.

Terje Halleland og Frp sto alene i Stortingets energi- og miljøkomité torsdag.

– Av partier som ønsker videre utvikling og drift av petroleumsvirksomhet på norsk sokkel, ble Frp stående alene om å ikke elektrifisere sokkelen, kommenterer Halleland.

– Jeg er skuffet av at alle utspillene fra både Høyre og Senterpartiet, om motstand mot bruk av kraft fra land til å elektrifisere sokkelen, bare var akkurat det: Utspill uten forankring i egne partier, legger han til.

Også Rødt ønsker å stoppe elektrifiseringen av sokkelen, men stemte ikke under torsdagens komitémøte.

Rødt har frontet sitt eget forslag om elektrifiseringsstopp. Rødts representant i komiteen er Sofie Marhaug. Hun forteller at i tillegg til sitt eget forslag kommer de til å støtte Frps forslag.

Nok en gang finner altså de to sammen i politiske spørsmål

På Høyres fylkesårsmøte i Rogaland i februar stemte flertallet for en resolusjon om å ta en ny gjennomgang av elektrifiseringen.

Gjennomgang, men ikke stopp. Det var Stavanger Høyres tidligere ordførerkandidat som frontet dette på fylkesårsmøte.

– Jeg lurer på om dagens politikk står seg på landsmøtet. Representantene står fritt til å tenke selv, men politikken vår bestemmes jo på landsmøtet, sier han torsdag.

Han tør ikke å forutse hvordan landsmøtet hadde stemt rundt elektrifiseringen i dag, men:

– Når stemningen i oljefylket Rogaland er så skeptisk, oppfatter jeg at det er mange i landet som deler vår skepsis, hevder Hernes.

– Jeg tror det hadde blitt en kamp om det var landsmøte i dag. Jeg hadde blitt overrasket om det var klart flertall den ene eller andre veien, legger han til.

John Peter Hernes i Stavanger Høyre tror det blir elektrifiseringskamp på landsmøte.

Varsler elektrifiseringsoppgjør i Senterpartiet

Blant de som stemte mot Frp-forslaget var Senterpartiet. De sitter nå i en regjering som har gått inn for å elektrifisere sokkelen, men helst med bruk av havvind.

– Plattformen sier at vi skal elektrifisere på en måte som ikke påvirker det nasjonale forbruket, sier Senterpartiets Geir Pollestad.

Og legger til:

– Så pågår det en diskusjon i partiet. På Rogalands fylkesårsmøte til helgen er dette et varslet tema. Det kommer nok en justering av kursen.

Geir Pollestad tror også Senterpartiet går i en mer restriktiv retning.

Pollestad tror Senterpartiet etter hvert vedtar en mer restriktiv linje på elektrifiseringspolitikken.

– Det pågår en politisk endring i Senterpartiet.

– Jeg er ikke en prinsipielt motstander av elektrifisering. Jeg mener det er bra at Sverdrup er elektrifisert. Men dagens kraftsituasjon er definitivt ikke bærekraftig. Derfor er det vanskelig å gå inn for å bruke så mye strøm når man er usikker på klimaeffekten, fastslår han.

Positiv til Wisting-elektrifisering

I tillegg stemte også SV mot Frp’s forslag. Partiet ønsker å elektrifisere sokkelen, bare ikke med strøm fra land.

– Vi må bruke elektrifiseringen som en motor for å få fortgang på havvindsatsingen. Hvis vi lar de som forurenser mest, altså oljeselskapene, slippe unna klimakravene, blir det umulig å nå målene om utslippskutt, sier Lars Haltbrekken i energi- og miljøkomiteen.

SVs Lars Haltbrekken stemte mot Frps forslag i komiteen.

Derfor har heller SV foreslått at Norges elektrifisering må skje med havvind. Frp har ingen alternativer for hvordan Norge skal nå sine klimamål, påstår Haltbrekken.

– De kaster klimamålene og norske arbeidsplasser i verftsindustrien på båten. Havvind kan bli en storsatsing, som gir mange arbeidsplasser. Den muligheten vil ikke Frp bruke, forteller han.

Han spør hvor seriøst Fremskrittspartiet egentlig ønsker å stoppe elektrifiseringen. Partiet er nemlig positive til å elektrifisere Wisting-feltet i Barentshavet, med kraft fra land.

Equinor mener feltet er helt avhengig av kraft fra land for å driftes. Da er Frp villig til å sette til side elektrifiserings-nekten.

– Frp støtter Wisting, og mener dette er et viktig prosjekt i Barentshavet. Det vil åpne for flere prosjekter i området, svarer Halleland.

Publisert: