• Statoil leier to oljerigger for 13 milliarder fra Songa Offshore. SONGA OFFSHORE

Statoil leier to oljerigger

To dypvannsrigger fra Songa Offshore skal bremse Statoils fallende olje— og gassproduksjon på norsk sokkel.