• Sammenlignet med juni 2010 er arbeidsledigheten redusert med 12 prosent tilsvarende 584 personer. Scanpix

4471 er uten jobb i Rogaland

Arbeidsledigheten i Rogaland holder seg stabil.