• Veksten i trafikken med ferjene over Boknafjorden vil auka både i 2012 og i 2013, spår ferjeselskapet Fjord 1.

Ferjetrafikken sprenger prognosane

Veksten i trafikken med ferjene over Boknafjorden har sprengt prognosane hittil i år.