Elendig start på uken

Fallende oljepris og ny frykt for verdensøkonomien.