• Professor Odd Magne Bakke underviser i lykke. Foran ham sitter studenter som håper å få svaret på noen av de store spørsmålene. Hilde Moi

De skal ta eksamen i lykke

"Hva er lykke?" kan bli eksamensoppgaven til 22 lykkestudenter.