– Fremtidens ledere må være internasjonale

Nettverk Stavangers mentorordning er viktig for utviklingen av regionens yngre ledere, som det vil stilles mange krav til i fremtiden.