• Akva Group er en av verdens ledende produsenter av fôrings- og sensorsystemer, annet utstyr og programvare til marint oppdrett. Hovedmarkedet er laksenæringen i Norge. Scanpix

Frarår Teigen-tilbud på Akva Group

Styret i børsnoterte Akva Group ASA ber øvrige aksjonærer vrake et tilbud som vil gi Egersund-investor og hovedeier Frode Teigen full kontroll, fordi tilbudet er for lavt.