En epoke i Karmøy-industrien er over

420 ansatte på Hydros aluminiumsverk på Karmøy går en usikker framtid i møte.