• I 2010 kom Fjordcat tilbake etter opplag i Danmark. Fjord Line hadde pådratt seg store utgifter ved å ha båten i opplag. I tillegg kom tapte inntekter og utgifter til oppstart. Fjord Line forbereder rettssak for å få fastsatt erstatningsbeløpet. Kjetil Reite, Fædrelandsvennen

Uenige om 100 millioner

Ved hjelp av en innleid konsulent har Kristiansand havn anslått at Fjord Lines tap ligger på 20 millioner etter at de ble utestengt i 2009. Fjord Line mener de har tapt 120 millioner.