Forlik i busskonflikt

Veolia og Kolumbus ble onsdag enige om et bussforlik. Tvistesaken har pågått siden forrige tirsdag.