Anleggsboom i fem nye år på Kårstø

I tillegg til bygging av gasskraftverk til to milliarder kroner, planlegges ombygging og utvidelse av Norges fremste pengemaskin for nye seks milliarder kroner.