Kamp mot sosial dumping

Byggebransjen har vokst med 30 prosent de siste fem årene, mens antallet fast ansatte står på stedet hvil. Gapet fylles av innleide fra Øst-Europa.