Statoil tapte millionsøksmål

Statoil Detaljhandel AS må betale 3,5 millioner kroner i erstatning til de to tidligere eierne av Statoil-stasjonen i Bjergsted.