- Vi burde avslørt slurv på Øksna Bruk

Fiskeridirektoratet i Rogaland erkjenner at kontrollen med Øksna Bruk har vært for dårlig. Elveeierlaget vurderer politianmeldelse.