Pene tall for TV 2-konsernet

TV 2-konsernet hadde et resultat før skatt på 170 millioner kroner i 2002. Det er nesten 163 millioner bedre enn året før, og skyldes for en stor del rekordinntekter i fjerde kvartal.