Klekket en glad eggidé

1000 tonn egg og balanse i regnskapet første året er ambisjonen. I går så et nytt eggpakkeri dagens lys på Vibemyr i Sandnes.