Reiarar fryktar boble i supply-marknaden

Døgnratane for utleige av forsyningsskip og ankerhandteringsfartøy er svimlande og rekordhøge. Men nå fryktar skipsreiarar at bølgjedalen kan nærma seg på grunn av overkontrahering.