Forslag til nytt Kværner-styre

Kværners valgkomite, som består av Åge Korsvold ogMorten Sig Bergesen, har i dag meddelt at den vil fremme følgende forslagtil nye aksjonærvalgte styremedlemmer på selskapets ordinæregeneralforsamling 4. mai 2001: