Equinor har kuttet over 40 milliarder kroner

Bare den siste måneden har Equinor satt i verk sparetiltak på 40 milliarder kroner og tatt opp lån på 50 milliarder. Nå utelukker ikke selskapet at det kan komme permitteringer også.

Equinor har satt i gang store sparetiltak og har iverksatt ansettelsesstopp. Nå utelukker ikke selskapet permitteringer. Her fra Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

– Heller ikke vi kan utelukke at det blir nødvendig med permitteringer, men vi har så langt unngått dette. Vårt mål er å opprettholde mest mulig aktivitet og sikre at folk har meningsfulle oppgaver. Det innebærer også at vi jobber med kompetansetiltak og at det i noen sammenhenger kan være slik at folk jobber med andre oppgaver enn til vanlig, sier Equinors kommunikasjonsdirektør Bård Glad Pedersen og legger til:

– Vi har innført generell ansettelsesstopp. Dette innebærer at eksterne rekrutteringer er satt på hold, med bare noen få forretningskritiske unntak.

Les også

Flere hundre mister jobben i Aker BP

– Svært utfordrende

Equinor har gjort en rekke tiltak for å redusere kostnadene og bedre likviditeten på kort sikt. Bare den siste måneden har selskapet gjort innsparinger for over 40 milliarder kroner fordelt på kutt i investeringer, redusert utbytte for første kvartal og suspendert tilbakekjøpsprogrammet for aksjer.

I tillegg har selskapet inngått lånetransaksjoner for om lag 50 milliarder kroner.

– Kollapsen i etterspørsel og oljepriskrigen i oljemarkedet har skapt en svært utfordrende situasjon, og det er stor usikkerhet knyttet til hvordan dette vil utvikle seg fremover, men vi må tilpasse det situasjonen til enhver tid krever, sier Glad Pedersen.

Les også

– Nå kjenner Equinor-ansatte på en stor usikkerhet

Equinors konserndirektør Eldar Sætre, til venstre, og kommunikasjonsdirektør Bård Glad Pedersen.

Ber om Hjelp fra myndighetene

Denne uken skrev oljenettstedet Upstream at Equinors klimaplan kan ryke om det ikke kommer skatteendringer for oljeindustrien.

Til Aftenbladet sier Equinors kommunikasjonsdirektør Bård Glad Pedersen at selskapet ikke har spesifisert noen enkeltprosjekter som må vike plass i de vanskelige tidene oljebransjen nå står midt oppi, men at det kan gå ut over flere områder.

– Vi har ikke pekt på noen enkeltprosjekter, men vi har mange prosjekter foran oss, også elektrifiseringsprosjekter. I den helt ekstraordinære situasjonen vi nå står i gjør vi alt vi kan for å gjennomføre mest mulig aktivitet, men vi trenger også at myndighetene bidrar for at vi skal klare å utrette mest mulig av det vi har sett for oss i den situasjonen vi er i, sier Glad Pedersen til Aftenbladet.

Les også

Equinor reduserer utbyttet med nesten 70 prosent

Bråstopp i investeringer

Tidligere har Rystad Energy lagt frem tall som viser at norske oljeinvesteringer nesten vil halveres fram mot 2022. De vil reduseres mellom 56 og 72 milliarder kroner i 2022 sammenlignet med 2019. Nedgangen er dermed på mellom 38 og 49 prosent.

Den direkte konsekvensen av koronakrisen ligger på mellom 27 og 43 milliarder kroner sammenlignet med før koronakrisen.

Rådgiver Tore Guldbrandsøy i Rystad Energy opplyser til Aftenbladet at investeringene for 2022 før koronakrisen slo inn, lå på omtrent samme nivå som bunnåret 2017. Han sier videre at leteinvesteringene i 2021 ligger an til å gå ned mellom 15 og 40 prosent sammenlignet med planene som lå klar før koronakrisen, mens innenfor prosjektering har det kommet et umiddelbart fall på 60 prosent i 2020 sammenlignet med 2019.

Rådgiver Tore Guldbrandsøy ved Rystad Energys Stavanger-kontor.

For levernadørindustrien har krisen slått hardt og brutalt inn, og innenfor plattformkonstruksjonssegmentet viser tall fra Rystad et forventet fall på 70 prosent.

Glad Pedersen i Equinor kan skrive under på de dystre fremtidsutsiktene, men understreker at skatteforslaget som nå ligger på bordet kan bidra til å opprettholde aktivitetsnivået mest mulig.

– Det vil også gjøre det mer lønnsomt å gjøre investeringer nå fremfor å utsette prosjektene, sier Glad Pedersen.

Utfordringen er at lønnsomme prosjektet blir liggende, ikke det motsatte (professor Petter Osmundsen)

Skepsis i departementet

NRK har på sin side meldt om at Finansdepartementets eksperter er skeptiske til at oljebransjen skal få skatteutsettelse. I et svar til Stortinget viser de til at selskapene vil få sterke insentiv til å gjennomføre ulønnsomme investeringer.

Finansdepartementet skriver at det dermed er uklart om forslagene vil ha en effekt på å fremskynde investeringer eller om effekten først og fremst vil være en skattelettelse og likviditetsforbedring for petroleumsselskapene.

Både Frp og Sp har uttrykt støtte til forslaget fra oljebransjen, SV har utrykt motstand, mens Ap ikke vil gå med på forslaget uten visse betingelser, sa Hadia Tajik til NRK: Tiltakene må skape jobber, de må sikre staten inntekter og de må være med på å kutte utslipp. Høyre på sin side har vært tause i saken.

Petter Osmundsen, professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger.

– Lønnsomme prosjekt blir liggende

Petter Osmundsen, professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger, er kritisk til Finansdepartementets konklusjoner i saken og mener det er åpenbart at skattendringen vil ha effekt.

– Finansdepartementet har ikke studert disse prosjektene. I stedet svarer de med basis i en teoretisk modell. En sentral modellantakelse er at selskapene og myndighetene har samme avkastningskrav. Det stemmer ikke med virkeligheten. Analyseselskapet Wood Mackenzie kartla avkastningskrav for oljeselskaper i fjor og fant at disse da hadde dobbelt så høye krav som staten. Utfordringen er dermed at lønnsomme prosjektet blir liggende, ikke det motsatte. Det gjelder i enda større grad under dagens krise, sier Osmundsen til Aftenbladet.

Han påpeker at avkastningskravet nå er betydelig høyere og videre at selskapene ser at kontantstrømmen tørker inn og svarer med kapitalrasjonering og sterke kutt i investeringer.

– Lønnsomme prosjekter stanses. Kapitalrasjonering tas ikke hensyn til i departementets modell, understreker Osmundsen.

Han minner om at oljebransjen har kuttet kostnader og har en rekke samfunnsøkonomiske prosjekter. Han legger også til at det går en god del år fra et utbyggingsprosjekt settes i gang til produksjonen starter, inntektene vil dermed ikke bestemmes av dagens lave oljepris, men en pris som er betydelig høyere.

Den foreslåtte skattepakken kan holde aktiviteten oppe i oljebransjen. Her er boreriggen «West Hercules» i sving i Norskehavet i 2019.

– Vil ikke tåle nedturen

– Den foreslåtte skattepakken kan få flere av disse lønnsomme prosjektene vedtatt. Spesielt viktig er det å få selskapene til å fortsette arbeidet med å drive frem og planlegge nye prosjekter. Mye tyder på at dette har stoppet opp. Da vil få en lang nedtur som mange leverandørbedrifter ikke vil tåle. De har hatt mindre enn to års oppgang når denne ekstraordinære krisen slo inn. Dette er ikke normale konjunktursvingninger, men en helt ekstraordinær situasjon som krever ekstraordinære og tidsavgrensede tiltak, sier Osmundsen.

Finansdepartementet har fått forelagt kritikken fra Petter Osmundsen. Departementets statssekretær Magnus Thue svarer ikke på den, men skriver følgende i en e-post:

«Stortinget har bedt regjeringen vurdere ulike virkemidler og fremme forslag som kan stimulere investeringer i olje- og gassindustrien og i norsk leverandørindustri. Regjeringen vil følge opp dette og komme raskt tilbake til Stortinget.»

Hør fersk podkast om situasjonen i oljebransjen:

Publisert: