• Scanpix

50 milliarder ekstra til eksportbedriftene

Regjeringen går inn for kraftige utvidelser av statlige garanti— og låneordninger for å hjelpe norske verft og eksportbedrifter gjennom stormkastene fra finanskrisen.