Norsk kjemperederi i internasjonal bilfrakt

Norge eksporterer mer til bilindustrien i verden enn hva vi importerer av biler. Rederiet Wallenius Wilhelmsen frakter alt som ruller verden rundt. De er store i bilfrakt.