• Kristian Jacobsen

«En alminnelig småsparer» som stoler på ekspertene