Grådig med ansattes støtte

Eivind Reiten har arrogant regnet med at opsjonsbråket i Norsk Hydro skulle være over på tre sommerdager.