• Jåttå videregående skole under bygging. Byggestart var i mars 2005. Skolen skulle stå ferdig til å ta imot noen av 19.800 elevene i Rogaland høsten 2007. Nå blir prosjektet forsinket. Fredrik Refvem

Byggeboom forsinker Jåttå-skole