• Klubbleder og distriktshovedverneombud Bjarte Finnesand ved Skansa Stavanger tror ID-kort i anleggsbransjen er et viktig skritt i riktig retning for å få bukt med sosial dumping. Asle Haukland

ID-kort skal sikre bygging

Nye forskrifter fra Arbeidstilsynet krever identitetskort på norske bygg— og anleggsplasser. Nå skal sosial dumping bekjempes med plastikkort.