• Denne plattformen, med dykkerskøyta i forgrunnen, skal ledelsen i Nordsjødykkeralliansen reddet fra å kantre. Nå avviser flere uavhengige kilder at hendelsen i 1977 i det hele tatt fant sted. TV 2

Tv-tvil om dykkersaken

Nordsjødykkeralliansens historier slår sprekker. En tv-dokumentar som vises i kveld utfordrer en rekke etablerte sannheter om pionerdykkerne.