Effektiv forsyning kan kutte kostnadene med 30 prosent

Norsk oljevirksomhet kan spare 750 millioner kroner i året på en mer effektiv vareflyt til sokkelen, mener Aker Base.