Uvisst om oljekuttene videreføres

Oljeminister Marit Arnstad vil ikke si om Norges kutt i oljeproduksjonen skal fortsette. Arnstad ønsker å avvente OPEC-møtet i Wien 27. mars før hun røper Norges holdning.