Stabil rente fra Norges Bank

Det blir verken rentekutt eller renteøkninger fra Norges Bank med det første.