Kværner byr på Aker Maritime

Kværner byr 4,5 milliarder kroner for alle aksjene i Aker Maritime. Budet er en reaksjon på at Kjell Inge Røkke har skapt en totalt uholdbar situasjon, sier konserntillitsvalgt Eldar Myhre i Kværner.