Hydro må skjerpe beredskapen

Norsk Hydro skjerper beredskapen rundt boringen i Barentshavet.