Refser egoistiske eldre

Hvis ikke de eldre skjønner at de må tenke på andre grupper, kan de risikere at de yrkesaktive gjør som dem og bare tenker på sin egen generasjon.