• En skadet palestinsk demonstrant bæres bort etter sammenstøt med israelske soldater på Gazastripen. Reuters

Toleranse

Toleranse/intoleranse er et tverrfaglig prosjekt om toleranse førog nå. Mobbing, apartheid, forholdet Israel/Palestina — jødene ogpalestinerne, samt rasisme kan være sentrale begrep i prosjektet.